ik denk aan jou elke seconde van de dag

การมี sex แบบมีคุณภาพดีควรเป็นอย่างไร

Posted on: 12 februari 2009

 มุมมองภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ที่ต้องสวยงาม น่าพึงพอใจ หรืออวัยวะส่วนที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศควรจะมี ขนาดใหญ่หรือสวยงามตามที่ค่านิยมของสังคมให้ความสำคัญนั้น ความจริงแล้วควรเปลี่ยนความคิดมาให้ความสำคัญถึงความสุขที่แท้จริงจากการมี sex ว่าคุณภาพที่เกิดขึ้นมิใช่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอก อย่างเดียว หากแต่เกิดจากความสามารถว่าจะทำอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขร่วมกันมากที่สุดด้วยวิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมมากกว่า

• ความปลอดภัยจากการมี sex
เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เราพบว่าปัญหาที่เกิดตามมาจากการมี sex มีมากเพราะเกิดจากการขาดความยั้งคิด เพียงเพื่อตอบสนองอารมณ์ความใคร่เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่ตามมาภายหลังมักจะนำมาซึ่งความสูญเสียเสมอ บางอย่างอาจพอแก้ไขได้ แต่บางอย่างก็สายเกินแก้ ดังนั้นการมี sex แบบที่เกิดจากอารมณ์ความใคร่ไร้สติที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสารเสพติด หรือสารกระตุ้นต่างๆ รวมถึงความบกพร่องจากพัฒนาการทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะในเรื่องเพศก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการมี sex แบบเสี่ยงและ ไร้คุณภาพด้วยเช่นกัน

• รูปแบบของกิจกรรมทางเพศ
เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดจาก แรงขับทางเพศ (sexual drive) ซึ่งเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของ สัตว์โลก ซึ่งมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษกว่าคือสามารถฝึกฝนให้ควบคุมเรื่องเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม สัญชาตญาณพื้นฐานอีกอันหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงและพึงระวังนั่นก็คือแรงขับทางความก้าวร้าว รุนแรง (aggressive drive) ซึ่งมนุษย์เรามักจะนำมาปะปนกับกิจกรรมทางเพศเสมอ และสิ่งที่ตามมาทำให้เกิดพฤติกรรมทางเพศ แบบที่ใช้ความรุนแรงร่วมด้วย

เช่น มีการตบตีทำร้ายร่างกายกัน หรือการมี sex แบบรุนแรงมากๆ ที่เรียกว่า sadism ซึ่งอาศัยความรุนแรงเป็นตัวกระตุ้นความพึงพอใจ แบบนี้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อ ร่างกายและอาจเกิดอาชญากรรมตามมาได้

ดังนั้นถ้าใครที่อาศัยความ-ก้าวร้าวรุนแรงเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทางเพศนั้น ไม่ใช่การมี sex ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
นอกจากนี้การมี sex แบบผิดกาลเทศะ เช่น ผิดที่ผิดทาง หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ก็ทำให้คุณภาพของ การมี sex ด้อยลงไป เพราะขาดการยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีบางคนที่มีความเจ็บป่วยทางจิตหรือมีปัญหาสุขภาพจิต ทำให้มี sex ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม จนมีคนต้องตกเป็นเหยื่อของความผิดปกติเหล่านั้นในสังคม

• ความพอดี
การมี sex เป็นกิจกรรมตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โดยอาศัยความสุขมาเป็นตัวหลอกล่อให้เกิดพฤติกรรมทางเพศดังกล่าวขึ้น ดังนั้นถึงแม้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดความพึงพอใจก็ตาม แต่การไม่รู้จักความพอดี ความเหมาะสม หรือเพียงพอ คงมิใช่เป็นสิ่งที่ดีนัก การอยู่อย่างสมดุลหรือความพอดีจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเหมือนหลักของศาสนาพุทธที่เน้นการเดินสายกลางนั่นเอง

การรู้จักและเข้าใจธรรมชาติเรื่อง sex จะนำมาซึ่งการรู้จักควบคุมให้เกิดความพอดีตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะในวัยที่สามารถมี sex ได้แล้วนั้น จะนำมาซึ่งพัฒนาการทางเพศที่ดีและมีคุณภาพ และเมื่อถึงวัยที่อายุมากขึ้นซึ่งแม้จะมี sex น้อยลง แต่ก็มิได้หมายความว่าจะทำให้คุณภาพลดน้อยถอยลงไปได้เลย

ถ้าพวกเขาเหล่านั้นมีพื้นฐานการมี sex ที่มีคุณภาพมาก่อน และสิ่งสำคัญคือการฝึกใช้สมองส่วนควบคุมเวลาที่ต้องการมีกิจกรรมทางเพศ มากกว่าที่จะให้สมองส่วนกระตุ้นอารมณ์มีอิทธิพลเหนือกว่า ….แล้ววันนี้คุณได้การันตีเรื่อง sex ของคุณให้มีคุณภาพที่ดีแล้วหรือยัง

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers op de volgende wijze: